Τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Αμαρουσίου

Στον ιστότοπο αυτό προβάλλεται το τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης που λειτουργεί στα πλαίσια των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Αμαρουσίου. Δίνεται επίσης η δυνατότητα τακτικής ενημέρωσης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

Οι προπονήσεις Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο Δήμο Αμαρουσίου θα γίνονται ανα τμήμα τις παρακάτω ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:


  • Κεντρικό τμήμα (ενήλικες-μηνιαία συνδρομή)


Α΄ τμήμα:Τρίτη, Παρασκευή: 18:30 - 19:30 (3ο - 11ο Δ.Σ.)
Πέμπτη: 19:00 - 20:00 (4ο Δ.Σ.)


Β΄ τμήμα:


Τρίτη,  Παρασκευή:  19:30 - 20:30 (3ο - 11ο Δ.Σ.)
Πέμπτη: 20:00 - 21:00 (4ο Δ.Σ.)

  • Στο 4ο Δημοτικό


Δευτέρα:
18:30 - 19:30  τάξεις Ε΄,ΣΤ΄, Γυμνάσιο 
19:30 - 20:30   (ενήλικες αρχάριοι)

Τετάρτη: 
18:30 - 19:30  τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
19:30 - 20:30  (ενήλικες αρχάριοι)

Σάββατο:  
12:30 - 13:30  τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄

13:30 - 14:30  τάξεις Ε΄,ΣΤ΄, Γυμνάσιο 
14:30 - 15:30   (ενήλικες αρχάριοι)  • Στο 9ο Δημοτικό

Τετάρτη: 
16:00 - 17:00 τάξεις Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄
17:00 - 18:00 τάξεις Ε΄,ΣΤ΄, Γυμνάσιο

Σάββατο:  
10:00 - 11:00  τάξεις Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄
11:00 - 12:00  τάξεις Ε΄,ΣΤ΄, Γυμνάσιο  • Στο 13ο Δημοτικό  

Δευτέρα:
17:15 - 18:15  όλες οι τάξεις


Πέμπτη:
17:15 - 18:15 όλες οι τάξεις

  • Στο 3ο -11ο Δημοτικό

 Τρίτη 
 17:30 - 18:30 όλες οι τάξεις

Παρασκευή
16:00 - 17:00 τάξεις Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄
17:00 - 18:00 τάξεις Ε΄,ΣΤ΄, Γυμνάσιο


  • Στο 15ο Δημοτικό

Πέμπτη:
 16:00 - 17:00 όλες οι τάξεις

  • Στο 8ο Δημοτικό
Δευτέρα:
 16:00 - 17:00 όλες οι τάξεις


  • Στο 7ο Δημοτικό
Τρίτη:
 16:00 - 17:00 όλες οι τάξεις


Παρακαλώ φροντίστε για την άμεση εγγραφή σας. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά εγγραφής και τα κόστη των προγραμμάτων (συνδρομές) θα βρείτε στη σελίδα του παρόντος blog: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  link-
http://maroussitabletennis.blogspot.gr/p/blog-page.html